Eiropas Parlaments 2009.-2014.
Konstitutīvā sesija

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
265 36,01%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
184 25,00%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
84 11,41%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
55 7,47%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
54 7,34%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
35 4,76%
EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”
32 4,35%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
27 3,67%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
265 36,01%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
184 25,00%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
84 11,41%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
55 7,47%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
54 7,34%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
35 4,76%
EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”
32 4,35%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
27 3,67%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments