Parlaimint na hEorpa 2009-2014
Seisiún reachtach

Cairt

Líon iomlán suíochán:

Shuíochán
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
265 36.01%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa
184 25.00%
ALDE - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip
84 11.41%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
55 7.47%
ECR - Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa
54 7.34%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
35 4.76%
EFD - An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais
32 4.35%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
27 3.67%
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
265 36.01%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa
184 25.00%
ALDE - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip
84 11.41%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
55 7.47%
ECR - Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa
54 7.34%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
35 4.76%
EFD - An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais
32 4.35%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
27 3.67%

De réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, 23 Fheisire ar a laghad atá tofa i seacht mBallstát ar a laghad a bheidh i ngrúpa polaitiúil.

Foinse: Parlaimint na hEorpa