Parlament Europejski 2009-2014
Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
265 36,01%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
184 25,00%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
84 11,41%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
55 7,47%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
54 7,34%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
35 4,76%
EFD - Europa Wolności i Demokracji
32 4,35%
NI - Niezrzeszeni
27 3,67%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
265 36,01%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
184 25,00%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
84 11,41%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
55 7,47%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
54 7,34%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
35 4,76%
EFD - Europa Wolności i Demokracji
32 4,35%
NI - Niezrzeszeni
27 3,67%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski