Eiropas Parlaments 1999.-2004.
Konstitutīvā sesija

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
232 37,06%
PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa
180 28,75%
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
50 7,99%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
48 7,67%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
42 6,71%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
31 4,95%
TDI - Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa
18 2,88%
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa
16 2,56%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
9 1,00%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
232 37,06%
PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa
180 28,75%
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
50 7,99%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
48 7,67%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
42 6,71%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
31 4,95%
TDI - Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa
18 2,88%
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa
16 2,56%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
9 1,00%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments