Euroopa Parlament 1999-2004
Avaistung

Diagramm

Kohti kokku:

Kohta
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
232 37,06%
PSE - Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon
180 28,75%
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon
50 7,99%
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon
48 7,67%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
42 6,71%
UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
31 4,95%
TDI - Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon
18 2,88%
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest
16 2,56%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
9 1,00%
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
232 37,06%
PSE - Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon
180 28,75%
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon
50 7,99%
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon
48 7,67%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
42 6,71%
UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
31 4,95%
TDI - Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon
18 2,88%
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest
16 2,56%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
9 1,00%

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament