Parlament Europejski 1999-2004
Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
232 37,06%
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
180 28,75%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
50 7,99%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
48 7,67%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
42 6,71%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
31 4,95%
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
18 2,88%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
16 2,56%
NI - Niezrzeszeni
9 1,00%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
232 37,06%
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
180 28,75%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
50 7,99%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
48 7,67%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
42 6,71%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
31 4,95%
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
18 2,88%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
16 2,56%
NI - Niezrzeszeni
9 1,00%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski