Европейски парламент 1999-2004 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
232 37,06%
PSE - Група на Партията на европейските социалисти
180 28,75%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
50 7,99%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
48 7,67%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
42 6,71%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
31 4,95%
TDI - Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група
18 2,88%
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
16 2,56%
НЧ - Независими членове
9 1,00%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
232 37,06%
PSE - Група на Партията на европейските социалисти
180 28,75%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
50 7,99%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
48 7,67%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
42 6,71%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
31 4,95%
TDI - Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група
18 2,88%
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
16 2,56%
НЧ - Независими членове
9 1,00%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент