Parlaimint na hEorpa 1999-2004
Seisiún reachtach

Cairt

Líon iomlán suíochán:

Shuíochán
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
EPP-ED - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha
232 37.06%
PSE - Grúpa Pháirtí na Sóisialaithe Eorpacha
180 28.75%
ELDR - Grúpa Pháirtí Liobrálach Daonlathach agus Athchóirithe na hEorpa
50 7.99%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
48 7.67%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
42 6.71%
UEN - An Grúpa d'Aontas d'Eoraip na Náisiún
31 4.95%
TDI - Grúpa Teicniúil Eite Feisirí Neamhspleácha - grúpa measctha
18 2.88%
EDD - Grúpa Eoraip na nDaonlathas agus na nÉagsúlachtaí
16 2.56%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
9 1.00%
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
EPP-ED - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha
232 37.06%
PSE - Grúpa Pháirtí na Sóisialaithe Eorpacha
180 28.75%
ELDR - Grúpa Pháirtí Liobrálach Daonlathach agus Athchóirithe na hEorpa
50 7.99%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
48 7.67%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
42 6.71%
UEN - An Grúpa d'Aontas d'Eoraip na Náisiún
31 4.95%
TDI - Grúpa Teicniúil Eite Feisirí Neamhspleácha - grúpa measctha
18 2.88%
EDD - Grúpa Eoraip na nDaonlathas agus na nÉagsúlachtaí
16 2.56%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
9 1.00%

De réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, 23 Fheisire ar a laghad atá tofa i seacht mBallstát ar a laghad a bheidh i ngrúpa polaitiúil.

Foinse: Parlaimint na hEorpa