Európsky parlament 1999 - 2004
Ustanovujúca schôdza

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
232 37,06 %
PSE - Skupina Strany európskych socialistov
180 28,75 %
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
50 7,99 %
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
48 7,67 %
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
42 6,71 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
31 4,95 %
TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina
18 2,88 %
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
16 2,56 %
NI - Nezaradení poslanci
9 1,00 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
232 37,06 %
PSE - Skupina Strany európskych socialistov
180 28,75 %
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
50 7,99 %
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
48 7,67 %
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
42 6,71 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
31 4,95 %
TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina
18 2,88 %
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
16 2,56 %
NI - Nezaradení poslanci
9 1,00 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament