Europski parlament 1999. – 2004.
Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
232 37,06 %
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
180 28,75 %
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
50 7,99 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
48 7,67 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
42 6,71 %
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
31 4,95 %
TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
18 2,88 %
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
16 2,56 %
NI - Nezavisni zastupnici
9 1,00 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
232 37,06 %
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
180 28,75 %
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
50 7,99 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
48 7,67 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
42 6,71 %
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
31 4,95 %
TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
18 2,88 %
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
16 2,56 %
NI - Nezavisni zastupnici
9 1,00 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament