Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Belgien

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Belgien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
Groen Groen 1
ID - Identity and Democracy 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Belgien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
VB Vlaams Belang 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Ind. Independents 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information