Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Malta

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Malta

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PL/MLP Partit Laburista/Malta Labour Party 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PN/NP Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Malta

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PL Partit Laburista / Labour Party 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PN Partit Nazzjonalista/ Nationalist Party 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information