Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Белгия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Белгия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
Groen Groen 1
ID - Identity and Democracy 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
VI.Belang Vlaams Belang 3
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Белгия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
VB Vlaams Belang 3
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ind. Independents 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни