Wyniki wyborów europejskich 2024

Obecna kadencja w liczbach

Belgia

Posiedzenie inauguracyjne z 2 lipca 2019 r. Belgia

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
Groen Groen 1
ID - Identity and Democracy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane

Ustępujący Parlament (od kwietnia 2024 r.) Belgia

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Grupa Renew Europe 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
VB Vlaams Belang 3
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Ind. Independents 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane