Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Bulgarien

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Bulgarien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
GERB/ГЕРБ Coalition (Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya + Sayuz na demokratichnite sili / Граждани за европейско развитие на България + Съюз на демократичните сили) 6
Demokratichna Bulgaria/Демократична България Demokratichna Bulgaria / Демократична България 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
BSP/БСП Bulgarska sotsialisticheska partiya/Българска социалистическа партия 5
Renew Europe - Renew Europe group 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
DPS/ДПС Dvizhenie za prava i svobodi/Движение за права и свободи 3
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
VMRO/ВМРО VMRO - Bulgarsko Natsionalno Dvizhenie / ВМРО - Българско национално движение 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Bulgarien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
GERB/ГЕРБ Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya/ Граждани за европейско развитие на България 5
DSB/ ДСБ Demokrati za Silna Balgariya/ Демократи за силна България 1
SDS/ СДС Sayuz na demokratichnite sili/ Съюз на демократичните сили 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
BSP/БСП Balgarska sotsialisticheska partiya/Българска социалистическа партия 5
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
DPS/ДПС Dvizhenie za prava i svobodi/ Движение за права и свободи 3
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
VMRO/ ВМРО Bulgarsko Natsionalno Dvizhenie/ Българско Национално Движение 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information