Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Slovenien

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Slovenien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Coal (SDS + SLS) Coalition (Slovenska demokratska stranka + Slovenska ljudska stranka) 3
N.Si Nova Slovenija 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SD Socialni demokrati 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
LMŠ Lista Marjana Šarca 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Slovenien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SDS Slovenska demokratska stranka 2
N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
SLS Slovenska ljudska stranka 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SD Socialni demokrati 2
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Svoboda! Gibanje Svoboda 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information