Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Polen

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Polen

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 26
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PiS Prawo i Sprawiedliwość 26
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 17
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 17
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 5
Wiosna Wiosna Roberta Biedronia 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Polen

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PiS Prawo i Sprawiedliwość (razem z Suwerenna Polska i Republikanie) 25
SP Sovereign Poland 1
SPZZ Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 1
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 16
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PO Platforma Obywatelska 11
Ind. (Coal. KE) Independents 3
PSL (Coal. KE) Koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
NW Nowa Lewica 5
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1
Ind. Independents 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Ind. Independents 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information