Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Sverige

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Sverige

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
S Socialdemokraterna 5
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Renew Europe group 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
MP Miljöpartiet de Gröna 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
V Vänsterpartiet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Sverige

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
Ind. Independents 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
S Socialdemokraterna 5
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
V Vänsterpartiet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information