Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Portugal

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Portugal

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PS Partido Socialista 9
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PSD Partido Social Democrata 6
CDS-PP CDS - Partido Popular 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
B.E. Bloco de Esquerda 2
CDU (PCP + PEV) Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PAN Pessoas–Animais–Natureza 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Portugal

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PS Partido Socialista 9
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PPD/ PSD Partido Social Democrata 5
CDS-PP Centro Democrático e Social – Partido Popular 1
Ind. Independents 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
BE Bloco de Esquerda 2
Coal. CDU Partido Comunista Português 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Ind. Independents 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information