Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Österrike

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Österrike

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreich 5
ID - Identity and Democracy 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
GRÜNE Die Grünen - Die Grüne Alternative 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
NEOS NEOS - Das neue Österreich 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Österrike

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Die Grünen Die Grünen – Die Grüne Alternative 3
ID - Gruppen Identitet och demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information