Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Nederländerna

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Nederländerna

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
CDA Christen-Democratisch Appèl 4
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
50+ 50Plus 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PvdA Partij van de Arbeid 6
Renew Europe - Renew Europe group 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
FvD Forum voor Democratie 3
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
GroenLinks GroenLinks 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PvdD Partij voor de Dieren 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Nederländerna

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
D66 Democraten 66 1
Ind. Independents 1
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
CU ChristenUnie 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PvdA Partij van de Arbeid 6
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Ind. Independents 2
JA21 Juiste Antwoord 2021 1
MDD Meer directe democratie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
GroenLinks GroenLinks 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
PvdD Partij voor de Dieren 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
FvD Forum voor Democratie 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information