Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Ungern

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Ungern

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Coal (FIDESZ + KDNP) Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 13
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
DK Demokratikus Koalíció 4
Coal (MSZP + Párbeszéd) Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 1
Renew Europe - Renew Europe group 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Momentum Momentum Mozgalom 2
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Ungern

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
DK Demokratikus Koalíció 4
EK Esély Közösség 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Momentum Momentum Mozgalom 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) Kereszténydemokrata Néppárt 1
NI - Grupplösa 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Fidesz Fidesz 12
Jobbik Jobbik - Konzervatívok 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information