Resultat i realtid - 2024-07-11

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

2024-07-11 - 08:54
Alla tider anges i GMT+2

Europaparlamentet 2024–2029 Preliminära resultat

Politiska grupper Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 188
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 78
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 77
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 53
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Grupplösa 12
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 21
Totalt antal platser
Preliminärt

Europaparlamentets sammansättning på grundval av tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som offentliggjorts efter avslutad röstning i alla medlemsstater, baserat på det avgående parlamentets struktur.

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Källa: Verian för Europaparlamentet

Danmark

Typ av resultat:

Beräkningar: Sammanställning som gjorts av Verian med hjälp av tillgängliga nationella beräkningar eller uppgifter från vallokalsundersökningar som offentliggjorts i en viss medlemsstat efter avslutad röstning, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Prognos: Europaparlamentets prognos är en beräkning av sammansättningen efter valet. Prognosen har upprättats av Verian genom en sammanställning av de tillgängliga valresultat, beräkningar eller vallokalsundersökningar som har offentliggjorts i medlemsstaterna efter avslutad röstning. Prognosen är baserad på det avgående parlamentets struktur, utan att påverka det nyvalda parlamentets sammansättning.

Preliminärt: Europaparlamentets sammansättning på grundval av tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som offentliggjorts efter avslutad röstning i alla medlemsstater, baserat på det avgående parlamentets struktur.

Preliminära resultat: De första resultat som presenteras av medlemsstatens officiella valmyndighet, baserat på en procentandel räknade röster.

Slutliga resultat: Resultat som offentliggjorts av medlemsstatens officiella valmyndighet efter att alla röster räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat som meddelats av medlemsstatens officiella valmyndighet och validerats av den nationella lagstiftande myndigheten.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-07-04 - 12:41
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per land Preliminära resultat

Valdeltagande per land i procentenheter
Land Procent (%)
Europeiska unionen 51,05 %
Belgien 89,01 %
Bulgarien 33,78 %
Cypern 58,86 %
Danmark 58,25 %
Estland 37,60 %
Finland 40,40 %
Frankrike 51,49 %
Grekland 41,39 %
Irland 50,65 %
Italien 48,31 %
Kroatien 21,35 %
Lettland 33,82 %
Litauen 28,35 %
Luxemburg 82,29 %
Malta 73,00 %
Nederländerna 46,18 %
Polen 40,65 %
Portugal 36,63 %
Rumänien 52,42 %
Slovakien 34,38 %
Slovenien 41,80 %
Spanien 49,21 %
Sverige 53,39 %
Tjeckien 36,45 %
Tyskland 64,74 %
Ungern 59,46 %
Österrike 56,25 %
Se fullständig information