EU-valgresultater 2024

Nuværende parlament i tal

Belgien

Konstituerende møde 2. juli 2019 Belgien

Søjlediagram

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 4
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
Groen Groen 1
ID - Identitet og Demokrati 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Se alle detaljer

Udgående parlament (per april 2024) Belgien

Søjlediagram

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 4
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Gruppen Identitet og Demokrati 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
VB Vlaams Belang 3
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
NI - Løsgængere 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Political parties Antal pladser
Ind. Independents 1

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Se alle detaljer