Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Estland

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Estland

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
Renew Europe - Renew Europe group 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
RE Eesti Reformierakond 2
KE Eesti Keskerakond 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2
ID - Identity and Democracy 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Estland

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
ER Eesti Reformierakond 2
KE Eesti Keskerakond 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Isamaa ISAMAA Erakond 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information