2024. gada Eiropas vēlēšanu rezultāti

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Beļģija

Konstitutīvā sesija 2019. gada 2. jūlijā Beļģija

Stabiņu diagramma

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
Groen Groen 1
ID - Identity and Democracy 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais Parlaments (no 2024. gada aprīļa) Beļģija

Stabiņu diagramma

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Grupa Renew Europe 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Identitātes un demokrātijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
VB Vlaams Belang 3
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Ind. Independents 1

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju