Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Luxemburg

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Luxemburg

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
CSV/PCS Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
DP/PD Demokratesch Partei/Parti démocratique 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
LSAP/POSL Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Déi Gréng/Les Verts Déi Gréng/Les Verts 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Luxemburg

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/ Parti populaire chrétien-social/ Christlich Soziale Volkspartei 2
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
DP Demokratesch Partei/ Parti démocratique/ Demokratische Partei 1
Fokus Fokus 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
LSAP Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/ Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/ Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Déi Gréng Déi Gréng/ Les Verts/ Die Grünen 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information