Europaparlamentet 2014-2019
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
221 29,43 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
191 25,43 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
70 9,32 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
67 8,92 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
52 6,92 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
50 6,66 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
48 6,39 %
NI - Grupplösa
52 6,92 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
221 29,43 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
191 25,43 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
70 9,32 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
67 8,92 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
52 6,92 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
50 6,66 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
48 6,39 %
NI - Grupplösa
52 6,92 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet