Europski parlament 2014. – 2019.
Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
221 29,43 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
191 25,43 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
70 9,32 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
67 8,92 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
52 6,92 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
50 6,66 %
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
48 6,39 %
NI - Nezavisni zastupnici
52 6,92 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
221 29,43 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
191 25,43 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
70 9,32 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
67 8,92 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
52 6,92 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
50 6,66 %
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
48 6,39 %
NI - Nezavisni zastupnici
52 6,92 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament