Parlament Europejski 2014-2019
Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
221 29,43%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
191 25,43%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
70 9,32%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
67 8,92%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
52 6,92%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
50 6,66%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
48 6,39%
NI - Niezrzeszeni
52 6,92%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
221 29,43%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
191 25,43%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
70 9,32%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
67 8,92%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
52 6,92%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
50 6,66%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
48 6,39%
NI - Niezrzeszeni
52 6,92%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski