Parlaimint na hEorpa 2014-2019
Seisiún reachtach

Cairt

Líon iomlán suíochán:

Shuíochán
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
221 29.43%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa
191 25.43%
ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa
70 9.32%
ALDE - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip
67 8.92%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
52 6.92%
Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
50 6.66%
EFDD - An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh
48 6.39%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
52 6.92%
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
221 29.43%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa
191 25.43%
ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa
70 9.32%
ALDE - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip
67 8.92%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
52 6.92%
Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
50 6.66%
EFDD - An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh
48 6.39%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
52 6.92%

De réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, 23 Fheisire ar a laghad atá tofa i seacht mBallstát ar a laghad a bheidh i ngrúpa polaitiúil.

Foinse: Parlaimint na hEorpa