Europa-Parlamentet 2014-2019
Konstituerende møde

Diagram

Pladser i alt:

Pladser
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
221 29,43 %
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
191 25,43 %
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
70 9,32 %
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
67 8,92 %
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
52 6,92 %
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
50 6,66 %
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
48 6,39 %
NI - Løsgængere
52 6,92 %
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
221 29,43 %
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
191 25,43 %
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
70 9,32 %
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
67 8,92 %
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
52 6,92 %
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
50 6,66 %
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
48 6,39 %
NI - Løsgængere
52 6,92 %

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet