Eiropas Parlaments 2014.-2019.
Konstitutīvā sesija

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
221 29,43%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
191 25,43%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
70 9,32%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
67 8,92%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
52 6,92%
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
50 6,66%
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
48 6,39%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
52 6,92%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
221 29,43%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
191 25,43%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
70 9,32%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
67 8,92%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
52 6,92%
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
50 6,66%
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
48 6,39%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
52 6,92%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments