Европейски парламент 2014-2019 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
221 29,43%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
191 25,43%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
70 9,32%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
67 8,92%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
52 6,92%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
50 6,66%
EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
48 6,39%
НЧ - Независими членове
52 6,92%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
221 29,43%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
191 25,43%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
70 9,32%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
67 8,92%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
52 6,92%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
50 6,66%
EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
48 6,39%
НЧ - Независими членове
52 6,92%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент