Europaparlamentet 2004-2009
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
268 36,61 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
200 27,32 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
88 12,02 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
42 5,74 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
41 5,60 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
37 5,05 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
27 3,69 %
NI - Grupplösa
29 3,96 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
268 36,61 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
200 27,32 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
88 12,02 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
42 5,74 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
41 5,60 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
37 5,05 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
27 3,69 %
NI - Grupplösa
29 3,96 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet