Európsky parlament 2004 - 2009
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
288 36,69 %
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
218 27,77 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
100 12,74 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
44 5,61 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
43 5,48 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
40 5,10 %
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
22 2,80 %
NI - Nezaradení poslanci
30 3,82 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
288 36,69 %
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
218 27,77 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
100 12,74 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
44 5,61 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
43 5,48 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
40 5,10 %
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
22 2,80 %
NI - Nezaradení poslanci
30 3,82 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament