Euroopa Parlament 2004-2009
Parlamendi lahkuv koosseis

Diagramm

Kohti kokku:

Kohta
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP-ED - Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
288 36,69%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
218 27,77%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
100 12,74%
UEN - Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
44 5,61%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
43 5,48%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
40 5,10%
IND/DEM - Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia
22 2,80%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
30 3,82%
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP-ED - Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
288 36,69%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
218 27,77%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
100 12,74%
UEN - Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
44 5,61%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
43 5,48%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
40 5,10%
IND/DEM - Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia
22 2,80%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
30 3,82%

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament