Eiropas Parlaments 2004.-2009.
Aizejošais parlaments

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
288 36,69%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
218 27,77%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
100 12,74%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
44 5,61%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
43 5,48%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
40 5,10%
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
22 2,80%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
30 3,82%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
288 36,69%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
218 27,77%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
100 12,74%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
44 5,61%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
43 5,48%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
40 5,10%
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
22 2,80%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
30 3,82%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments