Europski parlament 2004. – 2009.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
288 36,69 %
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
218 27,77 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
100 12,74 %
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
44 5,61 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
43 5,48 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
40 5,10 %
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
22 2,80 %
NI - Nezavisni zastupnici
30 3,82 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
288 36,69 %
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
218 27,77 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
100 12,74 %
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
44 5,61 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
43 5,48 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
40 5,10 %
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
22 2,80 %
NI - Nezavisni zastupnici
30 3,82 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament