Европейски парламент 2004-2009 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
288 36,69%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
218 27,77%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
100 12,74%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
44 5,61%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
43 5,48%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
40 5,10%
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
22 2,80%
НЧ - Независими членове
30 3,82%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
288 36,69%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
218 27,77%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
100 12,74%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
44 5,61%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
43 5,48%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
40 5,10%
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
22 2,80%
НЧ - Независими членове
30 3,82%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент