Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Унгария

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Унгария

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Coal (FIDESZ + KDNP) Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 13
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
DK Demokratikus Koalíció 4
Coal (MSZP + Párbeszéd) Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 1
Renew Europe - Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Momentum Momentum Mozgalom 2
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Унгария

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
DK Demokratikus Koalíció 4
EK Esély Közösség 1
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Momentum Momentum Mozgalom 2
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) Kereszténydemokrata Néppárt 1
НЧ - Независими членове 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Fidesz Fidesz 12
Jobbik Jobbik - Konzervatívok 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни