Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Mađarska

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Mađarska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Coal (FIDESZ + KDNP) Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 13
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
DK Demokratikus Koalíció 4
Coal (MSZP + Párbeszéd) Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 1
Renew Europe - Renew Europe group 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Momentum Momentum Mozgalom 2
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Mađarska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
DK Demokratikus Koalíció 4
EK Esély Közösség 1
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Momentum Momentum Mozgalom 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) Kereszténydemokrata Néppárt 1
NI - Nezavisni zastupnici 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Fidesz Fidesz 12
Jobbik Jobbik - Konzervatívok 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja