Wyniki wyborów europejskich 2024

Obecna kadencja w liczbach

Węgry

Posiedzenie inauguracyjne z 2 lipca 2019 r. Węgry

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Coal (FIDESZ + KDNP) Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 13
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
DK Demokratikus Koalíció 4
Coal (MSZP + Párbeszéd) Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 1
Renew Europe - Renew Europe group 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Momentum Momentum Mozgalom 2
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane

Ustępujący Parlament (od kwietnia 2024 r.) Węgry

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
DK Demokratikus Koalíció 4
EK Esély Közösség 1
Renew Europe - Grupa Renew Europe 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Momentum Momentum Mozgalom 2
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) Kereszténydemokrata Néppárt 1
NI - Niezrzeszeni 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Fidesz Fidesz 12
Jobbik Jobbik - Konzervatívok 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane