Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Австрия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Австрия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreich 5
ID - Identity and Democracy 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
GRÜNE Die Grünen - Die Grüne Alternative 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
NEOS NEOS - Das neue Österreich 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Австрия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Die Grünen Die Grünen – Die Grüne Alternative 3
ID - Група "Идентичност и демокрация" 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни