Live-resultater - 17.06.24

14.06.24 - 11:01
Alle tider er GMT+2

Europa-Parlamentet 2024 - 2029 Foreløbige resultater

Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 190
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 136
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 80
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 76
ID - Gruppen Identitet og Demokrati 58
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 52
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL 39
NI - Løsgængere 45
Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament 44
Pladser i alt
Foreløbig

Europa-Parlamentets sammensætning baseret på foreliggende foreløbige eller endelige nationale resultater offentliggjort efter valghandlingernes afslutning i samtlige medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående Parlament.

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ID - Gruppen Identitet og Demokrati
  • The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
  • NI - Løsgængere
  • Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

Østrig

Resultattype:

Skøn: Aggregeret tal udarbejdet af Verian ud fra foreliggende nationale prognoser og rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter valghandlingens afslutning, fra veletablerede og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Fremskrivning: Fremskrivningen af Europa-Parlamentets sammensætning er et skøn udarbejdet af Verian ved aggregering af foreliggende valgresultater, prognoser og rundspørgedata, der er offentliggjort i medlemsstaterne efter valghandlingens afslutning. Fremskrivningen er baseret på strukturen i det afgående Parlament og er ikke bestemmende for sammensætningen af det nyvalgte Parlament.

Foreløbig: Europa-Parlamentets sammensætning baseret på foreliggende foreløbige eller endelige nationale resultater offentliggjort efter valghandlingernes afslutning i samtlige medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående Parlament.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de optalte stemmer.

Endelige resultater: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed efter optælling af samtlige stemmer.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og godkendt af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

14.06.24 - 11:01
Alle tider er GMT+2

Valgdeltagelse pr. land Foreløbige resultater

Valgdeltagelse pr. land i procentpoint
Land Procentdel (%)
Den Europæiske Union 51,08 %
Belgien 89,82 %
Bulgarien 33,78 %
Cypern 58,86 %
Danmark 58,25 %
Estland 37,60 %
Finland 40,40 %
Frankrig 51,49 %
Grækenland 41,39 %
Irland 50,65 %
Italien 48,31 %
Kroatien 21,35 %
Letland 33,82 %
Litauen 28,35 %
Luxembourg 82,29 %
Malta 73,00 %
Nederlandene 46,20 %
Polen 40,65 %
Portugal 36,54 %
Rumænien 52,40 %
Slovakiet 34,38 %
Slovenien 41,45 %
Spanien 49,21 %
Sverige 53,39 %
Tjekkiet 36,45 %
Tyskland 64,78 %
Ungarn 59,45 %
Østrig 56,30 %
Se alle detaljer