Wyniki wyborów europejskich 2024

Obecna kadencja w liczbach

Austria

Posiedzenie inauguracyjne z 2 lipca 2019 r. Austria

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreich 5
ID - Identity and Democracy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
GRÜNE Die Grünen - Die Grüne Alternative 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
NEOS NEOS - Das neue Österreich 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane

Ustępujący Parlament (od kwietnia 2024 r.) Austria

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Die Grünen Die Grünen – Die Grüne Alternative 3
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Renew Europe - Grupa Renew Europe 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane