2024. gada Eiropas vēlēšanu rezultāti

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Nīderlande

Konstitutīvā sesija 2019. gada 2. jūlijā Nīderlande

Stabiņu diagramma

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
CDA Christen-Democratisch Appèl 4
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
50+ 50Plus 1
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PvdA Partij van de Arbeid 6
Renew Europe - Renew Europe group 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 2
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
FvD Forum voor Democratie 3
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
GroenLinks GroenLinks 3
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PvdD Partij voor de Dieren 1

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais Parlaments (no 2024. gada aprīļa) Nīderlande

Stabiņu diagramma

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
Renew Europe - Grupa Renew Europe 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
D66 Democraten 66 1
Ind. Independents 1
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
CU ChristenUnie 1
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PvdA Partij van de Arbeid 6
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Ind. Independents 2
JA21 Juiste Antwoord 2021 1
MDD Meer directe democratie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
GroenLinks GroenLinks 3
The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
PvdD Partij voor de Dieren 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
FvD Forum voor Democratie 1

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju