Wyniki na żywo - 2024.07.11

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

2024.07.11 - 08:54
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Parlament Europejski 2024–2029 Wstępne wyniki

Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 188
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 78
Renew Europe - Grupa Renew Europe 77
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 53
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Niezrzeszeni 12
Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu 21
Łączna liczba mandatów
Wstępne

Skład Parlamentu Europejskiego oparty na strukturze ustępującego Parlamentu, określony na podstawie dostępnych tymczasowych lub ostatecznych wyników krajowych opublikowanych po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach członkowskich.

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Grupa Renew Europe
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Niezrzeszeni
  • Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego

Holandia

Typy wyników:

Szacunki: Zestawienie dostępnych krajowych danych szacunkowych lub sondażowych, opublikowanych w danym państwie członkowskim po zakończeniu głosowania, sporządzone przez Verian na podstawie danych ze znanych i wiarygodnych ośrodków badania opinii publicznej.

Prognoza: Prognoza Parlamentu Europejskiego przedstawia jego przewidywany skład wynikający z wyborów, ustalony przez Verian jako podsumowanie dostępnych wyników, szacunków lub danych wyborczych publikowanych w państwach członkowskich po zakończeniu głosowania. Prognoza opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu bez wpływu na skład nowo wybranego Parlamentu.

Wstępne: Skład Parlamentu Europejskiego oparty na strukturze ustępującego Parlamentu, określony na podstawie dostępnych tymczasowych lub ostatecznych wyników krajowych opublikowanych po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach członkowskich.

Wstępne wyniki: Pierwsze wyniki przedstawione przez organ wyborczy państwa członkowskiego na podstawie odsetka policzonych głosów.

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oficjalne wyniki: Ostateczne wyniki ogłoszone przez organ wyborczy państwa członkowskiego i zatwierdzone przez krajowy organ ustawodawczy.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący Parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego

2024.07.04 - 12:41
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Frekwencja według kraju Wstępne wyniki

Frekwencja wg krajów (w punktach procentowych)
Kraj Procent (%)
Unia Europejska 51,05%
Austria 56,25%
Belgia 89,01%
Bułgaria 33,78%
Chorwacja 21,35%
Cypr 58,86%
Czechy 36,45%
Dania 58,25%
Estonia 37,60%
Finlandia 40,40%
Francja 51,49%
Grecja 41,39%
Hiszpania 49,21%
Holandia 46,18%
Irlandia 50,65%
Litwa 28,35%
Luksemburg 82,29%
Łotwa 33,82%
Malta 73,00%
Niemcy 64,74%
Polska 40,65%
Portugalia 36,63%
Rumunia 52,42%
Słowacja 34,38%
Słowenia 41,80%
Szwecja 53,39%
Węgry 59,46%
Włochy 48,31%
Wszystkie dane