Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Нидерландия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Нидерландия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
CDA Christen-Democratisch Appèl 4
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
50+ 50Plus 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PvdA Partij van de Arbeid 6
Renew Europe - Renew Europe group 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 2
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FvD Forum voor Democratie 3
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
GroenLinks GroenLinks 3
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PvdD Partij voor de Dieren 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Нидерландия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
D66 Democraten 66 1
Ind. Independents 1
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
CU ChristenUnie 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PvdA Partij van de Arbeid 6
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ind. Independents 2
JA21 Juiste Antwoord 2021 1
MDD Meer directe democratie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
GroenLinks GroenLinks 3
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PvdD Partij voor de Dieren 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FvD Forum voor Democratie 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни