Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Дания

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Дания

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
Renew Europe - Renew Europe group 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B (RV) Det Radikale Venstre 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
A (S) Socialdemokratiet 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identity and Democracy 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
O (DF) Dansk Folkeparti 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Дания

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
V. (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B. (RV) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
Ind. Independents 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
A (S) Socialdemokratiet 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ø (EL) Enhedslisten de Rød-Grønne 1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
O. (DF) Dansk Folkeparti 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни